Zoznam výhercov spotrebiteľskej propagačné súťaže Dove

 1. Marika Pavúková, Brusno
 2. Darina Hippová, Jasová
 3. Réka Füssiová, Malé Dvorníky
 4. Mgr. Martina Lalinská, Bytča
 5. Anka Pavúková, Brusno
 6. Jana Keprtová, Beluša
 7. Alena Holécyová, Banská Bystrica
 8. Iveta Priehodova, Bojnice
 9. Monika Michaleková, Veľký Šariš
 10. Miroslava Čopianová, Iliašovce
 11. Ľubomír Áč, Bratislava
 12. Miroslava Košiková, Michalovce
 13. Lenka Kuffova, Zilina
 14. Jarmila Balogova, Hatalov
 15. Anna Majerčíková, Teplička nad Váhom
 16. Gabriela Valjentová, Kráľová pri Senci
 17. Iveta Matejčíková, Bratislava
 18. Eva štovčíková, Košice
 19. Ing. Miroslava Hudymačová, Trenčín
 20. Miroslav Bobák, Bratislava
 21. Ľudmila Tibenska, Bratislava
 22. Juraj Áč, Bratislava
 23. Mária Kravcová, Kružlov
 24. Eva Belošová, Dražkovce
 25. Lucia Kakačková, Gbeľany
 26. Elena Magáčová, Michalovce
 27. Andrej Ščepan, Vysoká pri Morave
 28. Ján Andráši, Košice
 29. Ľuboš Juhar, Poproč
 30. Jozef Bartoš, Šurany
 31. Jana Noskovičová, Bernolákovo
 32. Lujza Pospíšilová, Bratislava
 33. Ema Hippová, Jasová
 34. Valéria Garaiová, Jasová
 35. Oľga Polakovičová, Nové Zámky
 36. neuznaný výherca
 37. Dáša Tóthová, Kráľová pri Senc
 38. Maria Halcinova, Svit